Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Een nieuw schooljaar!

28 augustus 2014
Een nieuwe leerkracht, een nieuwe school, nieuwe klasgenootjes, nieuwe collega's, een nieuw gebouw. Afgelopen maandag is het schooljaar 2014-2015 van start gegaan. Voor iedereen wennen, maar ook erg leuk. Welkom aan alle nieuwe leerlingen van De Spreekhoorn en Montaal!
De schoolkalenders zijn aan de leerlingen meegegeven en u zult van de leerkrachten informatie hebben gekregen over de gang van zaken in de groep van uw kind. In de week van 15 september worden er algemene informatieavonden gehouden. De leerkracht laat weten welke avond u verwacht wordt.

De schoolgidsen van De Spreekhoorn Breda/Tilburg en van Montaal vindt u hier.
Zoeken