Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

workshops

 workshop kringgesprekken

doelgroep:      
leerkrachten in het primair onderwijs
 
inhoud:            
Kringgesprekken zijn een belangrijk middel voor het leren van taal. Door kleine gedragsaanpassingen van de leerkracht krijgt het kringgesprek meer diepgang en een interactief karakter. Kringgesprekken kunnen daardoor ingezet worden voor het stimuleren van de taalontwikkeling. Deze interactieve workshop laat deze aanpassingen zien vanuit de praktijk. Aan het eind van de workshop heeft de deelnemer achtergrondinformatie over interactieve kringgesprekken en hierbij passend leerkrachtgedrag.
 
datum: nader te bepalen
 
kosten: 70,-- p.p.
 
tijd: nader te bepalen
 
locatie: De Spreekhoorn
 
gewenst aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20Het inschrijfformulier vindt u hier.... 

 
 
 
Zoeken