Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Presentaties

Voorlichting ESM 
Een onzichtbare handicap!

doelgroep:
leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs
 
inhoud:
Ernstige spraak- taalmoeilijkheden (ESM) komen voor bij ongeveer 5% van de schoolgaande leerlingen. Kinderen met ESM vormen de grootste doelgroep binnen cluster 2, naast leerlingen met gehoorproblemen en een autisme spectrum stoornis De verschijningsvormen van kinderen met ESM zijn divers en het beeld verandert met de leeftijd. In de voorlichting ESM worden aan de hand van videobeelden de verschillende probleemgebieden die
voorkomen bij een taalontwikkelingsstoornis inzichtelijk gemaakt. Bij elk onderdeel wordt de link gelegd naar de communicatie, participatie, leren en gedrag. Wat is de betekenis van ernstige spraak-taalproblemen voor kinderen met ESM? Wat heeft een leerling met ESM van de school en de leerkrachten nodig?
 
kosten: op aanvraag
                  
duur: 2- 2 uur
 
locatie: in overleg
 
Indien u interesse heeft in deze presentatie kunt u het contactformulier invullen. 
 

Teamvoorlichting in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

doelgroep:
docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
 
inhoud:
Voorlichting over auditieve en/of communicatieve problemen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is om door kennisuitwisseling begrip te ontwikkelen, zodat de leerling optimaal begeleid kan worden.
 
presentaties:
  • Ernstige spraak- taal moeilijkheden (ESM) in het voortgezet onderwijs
  • Moet je horen. Slechthorende (SH) leerlingen met een beschikking in het voortgezet onderwijs
  • Handelingsplan in het voortgezet onderwijs
  • Ambulante Dienstverlening (AD) cluster 2 in het voortgezet onderwijs
  • Leerling gebonden financiering in het middelbaar beroepsonderwijs vanuit cluster 2
  • Wel en Wee in de BPV (bedrijfs-praktijk-vorming). Een presentatie i.v.m. de stagebegeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs
 
kosten:op aanvraag
 
locatie: in overleg

Indien u interesse heeft in deze presentatie kunt u het contactformulier invullen.
 
 
Zoeken