Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Vormen van ambulante begeleiding

De ambulante dienstverlening is erop gericht de reguliere leeromgeving, in het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO), waarbinnen de leerling met een auditieve en of communicatieve beperking functioneert, zo te optimaliseren dat de leerling binnen deze onderwijssetting zich kan ontwikkelen.   
                           
De ambulante dienstverlening kent 3 vormen van begeleiding; 


Preventieve ambulante begeleiding ( PAB)


Preventieve begeleiding wordt gegeven in de vorm van een consultatie of, in speciale gevallen, in de vorm van kortdurende begeleiding.
Lees verder:Geindiceerde ambulante begeleiding ( GAB)
 

Deze begeleiding is gericht op leerlingen met een "rugzak", de leerling gebonden financiering voor extra onderwijsondersteuning. De begeleiding is gericht op het optimaliseren van de reguliere leeromgeving van de leerling met een auditieve en / of communicatieve beperking, met als doel dat deze zich binnen de bestaande setting kan ontwikkelen.
Terugplaatsings ambulante begeleiding (TAB) 

Deze begeleiding is gericht op leerlingen die vanuit De Spreekhoorn teruggeplaatst zijn in het regulier onderwijs. Zij hebben geen indicatie, dus geen "rugzak"meer. De begeleiding duurt maximaal een jaar en is bedoeld om te zorgen voor een soepele overgang van De Spreekhoorn naar het regulier onderwijs.
 

Zoeken