Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

aanvraag consultatie

 
consultatie
doelgroep:       
Medewerkers van  peuterspeelzalen en  kinderdagverblijven, leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die behoefte hebben aan advies vanuit een school voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Men kan een consultatie aanvragen als er sprake is van handelingsverlegenheid en/of de school twijfelt of de leerling in aanmerking komt voor een cluster 2 indicatie. 
 
inhoud:            
Na een observatie van de betreffende leerling vindt een adviesgesprek plaats met de school. De school ontvangt een rapportage.
 
kosten:
aan de consultatie zijn geen kosten verbonden. Per leerling kan eenmalig een consultatie worden aangevraagd.


Een aanvraagformulier voor een consultatie op een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf vindt u hier....
In dit aanvraagformulier wordt verwezen naar de Vragenlijst signaleren van taal en / of spraakproblemen. Deze vragenlijst vindt u hier...  
 
 
Een aanvraagformulier voor een consultatie in het primair onderwijs, het voortgezet voortgezet  of  het middelbaar beroepsonderwijs vindt u hier..... 

In dit aanvraagformulier wordt verwezen naar de Vragenlijst signaleren van taal en / of spraakproblemen. Deze vragenlijst vindt u hier... 


Het aanvraagformulier kan opgestuurd worden naar: 
De Spreekhoorn
t.a.v. teamleider Ambulante dienst
Dirk Hartogstraat 10 
4812 GE Breda 


Voor  informatie kunt u contact opnemen met mevr. Minke passchier, teamleider Ambulante dienst. Ze is bereikbaar via het telefoonnummer van De Spreekhoorn (076-5212352) of via e-mail
(
m.passchier@spreekhoorn.nl ). 
Digitale aanvragen stuurt u naar: aanmeldpuntbreda@auris.nl 
Zoeken