Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Ambulante Dienstverlening

 

Ambulante dienstverlening is een flexibele vorm van begeleiding, die primair bedoeld is om aan te sluiten bij de speciale leer- en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Bij leerlingen die vanuit De Spreekhoorn worden begeleid, gaat het om een auditieve en/of communicatieve beperking. 

Ambulante dienstverlening kent drie vormen van begeleiding.
Lees verder....


De Ambulante Dienst van De Spreekhoorn begeleidt ongeveer 300  leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de regio’s Breda, Tilburg en Roosendaal. De dienst bestaat uit ruim twintig gespecialiseerde leerkrachten, een logopedist en een orthopedagoog.

 

Het hulpaanbod:
De begeleiding van de Ambulante Dienst van De Spreekhoorn is vraaggestuurd in dialoog en bestaat uit
-
het geven van voorlichting op scholen over de problematiek van de leerling;
-
het opstellen en evalueren van begeleidingsplannen;
- het bieden van ondersteuning bij de realisatie van handelingsplannen
-
het geven van advies over het inzetten van mensen en middelen
-
het coachen van leerkrachten en remedial teachers;
- het coördineren van alle hulpverlening aan de leerling.
 
 
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider van de Ambulante Dienst mevr. Ildefon Verberne, bereikbaar via:  
 
De Spreekhoorn
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
T 076-5212352
W www.spreekhoorn.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier. 
 
Informatiefolder
Een folder over de ambulante dienstverlening vindt u hier….
Aanmelding
 
Voor vragen over de aanvraag van een ‘rugzak’ of over de indicatiestelling kunt u contact opnemen met het Regionaal Aanmeldpunt Breda  telefoonnummer: 076-5138100.

Lees verder:
 
 
De Spreekhoorn, aangesloten bij REC-ZeON
De Spreekhoorn is een cluster 2-school die deel uit maakt van REC-ZeON, het Regionaal Expertisecentrum voor Zuid- en Oost Nederland. Dit is het samenwerkingsverband van een aantal scholen in Zuid-Oost Nederland voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het REC-ZeON is verantwoordelijk voor onderwijskundige zorg aan genoemde leerlingen.
Het REC-ZeON coördineert de ambulante begeleiding van de aangesloten scholen.

Lees verder:

 
Zoeken