Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

ondersteuning

ambulante begeleiding zonder rugzak (leerling gebonden financiering)

doelgroep:      
leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs met een leerling die een auditieve en/of communicatieve beperking heeft en geen cluster 2 indicatie.
 
inhoud:            
Uitgangspunt is de hulpvraag en de handelingsverlegenheid van de
betrokkenen. Overleg met de leerkracht/docent, remedial teacher en/of intern begeleider staat hierbij centraal.Een observatie van de leerling gaat vooraf aan het opstellen van een begeleidingsplan waarin afspraken worden geformuleerd om de handelingsverlegenheid te verminderen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden worden afspraken gemaakt over de frequentie van de overlegmomenten, de observaties en de evaluatie.

Kosten: € 60,-- per uur (exclusief reiskosten)


Indien u interesse heeft in deze vorm van ondersteuning kunt u het contactformulier invullen.
 
 
SVIB (school video interactie begeleiding)
doelgroep:       
leerkrachten en docenten in het primair en het voortgezet onderwijs.
 
inhoud:            
SVIB-coaching geeft op snelle wijze persoonlijke en praktische feedback. Door een oplossingsgerichte werkwijze vanuit een concrete vraag van de leerkracht/docent, zie je binnen een korte tijd (gemiddeld drie opnames en drie coachingsgesprekken) een verbetering in de praktijk.Het stimuleert leerkrachten/docenten om beter te signaleren, beter te analyseren en meer zicht te krijgen op het effect van hun handelen. Wie gecoacht is met behulp van SVIB is in staat tot voortdurende kritische reflectie op wat er in de klas gebeurt.SVIB is dus ook een instrument
voor kwaliteitsbewaking.Het is ook mogelijk om SVIB in te kopen voor een individuele leerling met een specifieke hulpvraag op auditief en/of communicatief gebied.
 
kosten:per traject € 750,--  uitgaand van een traject van 12 uur ( excl. reiskosten).

Een folder betreffende school-video-interactie begeleiding vindt u hier.....

De SVIB-ers van De Spreekhoorn zijn gecertificeerd en maken gebruik van het gedragsconvenant dat opgesteld is door de beroepsvereniging. Het gedragsconvenant vindt u hier....

Indien u interesse heeft in deze vorm van ondersteuning kunt u het contactformulier invullen.
 
remedial teaching
doelgroep:       
leerlingen met een cluster 2 indicatie in het primair onderwijs of leerlingen bij wie uit (logopedisch)onderzoek blijkt dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking
 
inhoud:            
Op basis van het handelingsplan wordt doelgericht en intensief gewerkt aan het probleem van de leerling. Middels voortgangsgesprekken wordt geëvalueerd met de betrokkenen.
 
kosten:€ 60,-- per uur (exclusief reiskosten)

Indien u interesse heeft in deze vorm van ondersteuning kunt u het contactformulier invullen.
 
 
 
Zoeken