Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

onderzoeken

 

didactisch onderzoek naar dyslexie*
doelgroep:      
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij wie uit (logopedisch) onderzoek is gebleken dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking.
inhoud:
Onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheden en, indien aan de orde, het vaststellen van de diagnose dyslexie en het afgeven van een dyslexieverklaring dient aanwezig te zijn.
Het resultaat van het dyslexie-onderzoek wordt weergegeven in een rapportage en besproken met de ouders en eventueel andere betrokkenen.

kosten: € 400,--

De onderzoeken vinden plaats op De Spreekhoorn.

*Voor dit onderzoek dient er een verslag van een recent psychologisch onderzoek (niet ouder dan twee jaar en WPSSI-III-NL of WISC-III-NL) aanwezig te zijn. Indien dit niet aanwezig is, dient er een
Psychologisch onderzoek dyslexie (zie hieronder) te worden uitgevoerd. Dit bestaat uit een onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheden en het intellectueel functioneren.

Indien u interesse heeft in een onderzoek kunt u het contactformulier invullen.
 
psychologisch didactisch onderzoek naar dyslexie
doelgroep:      
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij wie uit (logopedisch) onderzoek is gebleken dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking
inhoud:
Uitgebreid onderzoek naar het intellectueel functioneren en de lees- enspellingsvaardigheden en, indien aan de orde, het stellen van de diagnose dyslexie en het afgeven van een dyslexieverklaring. Het resultaat van het onderzoek wordt weergegeven in een rapportage en besproken met de ouders en eventueel andere betrokkenen.
kosten: € 600,--

De onderzoeken vinden plaats op De Spreekhoorn.
Indien u interesse heeft in dit onderzoek kunt u het contactformulier invullen.
 
psychodiagnostisch onderzoek
doelgroep:      
leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs bij wie uit (logopedisch) onderzoek is gebleken dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking
inhoud:            
Het psychodiagnostisch onderzoek geeft inzicht in het intellectueel functioneren van het kind met een auditief en/of communicatief probleem. In overleg met de betrokkenen kunnen eventueel andere onderzoeksvragen meegenomen worden. Op basis van de onderzoeksresultaten worden handelingsaanbevelingen gegeven. Het resultaat van het psychodiagnostisch onderzoek wordt weergegeven in een rapportage en besproken met de ouders en eventueel andere betrokkenen.         
kosten: € 70,-- per uur. Het totale bedrag wordt bepaald naar aanleiding van de hulpvraag.

De onderzoeken vinden plaats op De Spreekhoorn.

Indien u interesse heeft in dit onderzoek kunt u het contactformulier invullen.

 
onderzoek naar sensorische informatieverwerkingsproblemen (SI)
doelgroep:
leerlingen in het primair onderwijs bij wie uit (logopedisch) onderzoek is gebleken dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking
inhoud:
Vanuit een analyse (d.m.v. vragenlijsten en eventueel video opname, observatie, onderzoek) worden de eventuele sensorische informatieverwerkingsproblemen in kaart gebracht. Op basis van de onderzoeksresultaten worden handelingsaanbevelingen gegeven. Het resultaat van het SI-onderzoek wordt weergegeven in een rapportage en besproken met de betrokkenen.
kosten: € 60,-- per uur (exclusief reiskosten). Het totale bedrag wordt bepaald naar aanleiding van de hulpvraag.

Indien u interesse heeft in dit onderzoek kunt u het contactformulier invullen.
 
logopedisch onderzoek
doelgroep:
leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij wie uit (logopedisch) onderzoek is gebleken dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking met een specifieke hulpvraag op het gebied van de spraaktaalontwikkeling en/of communicatie
inhoud:
Vanuit een dossieranalyse en een intakegesprek vindt observatie en onderzoek plaats. Op basis van de onderzoeksresultaten worden handelingsaanbevelingen gegeven. Het resultaat van het logopedisch onderzoek wordt weergegeven in een rapportage en besproken met de betrokkenen.
kosten: € 60,-- per uur. Het totale bedrag wordt bepaald naar aanleiding van de hulpvraag.

De onderzoeken vinden plaats op De Spreekhoorn.
Indien u interesse heeft in dit onderzoek kunt u het contactformulier invullen.
 
 
 
Zoeken