Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Kindertaal

Kindertaal

Kindertaal biedt onderstaande producten aan voor pedagogisch medewerkers, ouders en verzorgers die geïnteresseerd zijn in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen, of die te maken hebben met kinderen waarbij zich problemen in de communicatie voordoen.

  • Consultaties
  • Cursussen
  • Workshop
  • Presentaties
  • Kortdurende trajecten
  • Coachingstrajecten
  • Programma Peuterpraat

Kindertaal maakt deel uit van De Spreekhoorn.

Consultaties
De consultatie is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten met een hulpvraag betreffende een kind of leerling met een auditief en/of communicatief probleem.

Lees verder...Cursussen:

De normale spraak- en taalontwikkeling
Taal leren gaat vanzelf of toch niet?
In deze cursus krijgt u informatie over:
-de normale spraak- en taalontwikkeling
-mogelijkheden om de spraak- en taalontwikkeling optimaal te stimuleren
-de beknopte signaleringslijst bij vragen over de spraak- en taalontwikkelling en hoe deze kan worden ingezet

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
Duur: 2 x 2 1/2 uur
Kosten: € 140,-- p.p.

Signaleren en repareren
Leren werken met een uitgebreide signaleringslijst voor spraak- en taalproblemen die zich voor kunnen doen bij kinderen. Leren gebruiken van de handout met handreikingen. Hierin is opgenomen een uitwerking van de mogelijke oorzaken van de gesignaleerde problemen, met de daaraan gekoppelde handelingsadviezen.

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
Duur: 2 x 2 1/2 uur
Kosten: € 140,-- p.p.Visualiseren van gesprekken / taalactiviteiten met peuters
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze kennis maken met visualisatie.
Het is een waardevol middel om taal vast te leggen en te ordenen. Vanuit de visualisatie kun je de spraak- / taalontwikkelling van kinderen stimuleren en is het een effectieve wijze om de woordenschat te vergroten.
Met visualisatie bedoelen we dat taal gekoppeld wordt aan plaatjes, woordbeelden, tekeningen en concreet materiaal.
Je kunt hier heel goed op jonge leeftijd mee beginnen als je er maar voor zorgt dat er een verband is tussen de gesproken taal en dat wat er vastgelegd wordt. Dit alles vanuit een gezamenlijke beleving. 
Het is een praktische cursus voor peuterspeelzaalleidsters waarbij ze leren een visuele neerslag te maken n.a.v. een gesprek/ taalactiviteit. Naast vele concrete werkvormen is er in de cursus ook aandacht voor achtergronden van visualiseren en komen de verschillende vormen aan bod.

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
Duur 2 x 2 uur
Kosten: € 130,-- p.p.
 
Praten met baby's
De eerste tijd na de zijn geboorte communiceert het kind alleen nog maar door te huilen. Na een paar maanden komen daar steeds meer geluiden bij, van plotselinge kreten en gekraai, naar een eindeloos repertoire vana brabbeltoontjes. En dan is daar plotseling het eerste, echt.....woordje!
In de kleine taalfabriek wordt onophoudelijk geoefend en gerepeteerd.
Als volwassene kun je veel  doen om het taalgevoel van het kind te ontwikkelen. 
Deze praktische cursus op theoretische basis is bedoeld voor de pedagogisch medewerker die intensiever en bewuster wil communiceren met de kinderen tot 2 jaar.
Aan bod komen de non-verbale communicatie, het belang van intensief contact met baby's en het bevorderen van de communicatie van baby's.

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
Duur 2 x 2 1/2 uur
Kosten: € 140,-- p.p.


Presentaties:
Iedere bijeenkomst voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders of verzorgers wordt op uw vraag afgestemd.

De normale spraakontwikkeling en het signaleren van problemen
Taalontwikkling begint bij de geboorte en gaat eigenlijk het hele verdere
leven door. Toch spelen de belangrijkste fasen van de taalontwikkeling zich af in de eerste levensjaren. Taal leren gaat vanzelf of toch niet?
Duur: 2 uur
Kosten: € 70,-- p.p.

Praten met peuters
Kinderen ontwikkelen zich doordat ze ervaringen opdoen en van daaruit nieuwe vaardigheden leren. Door tijd te nemen het kind te volgen en door ons aan te passen aan de communicatie van het kind, kunnen we momenten delen. Hoe kun je als leid(st)er of ouder dit proces van ervaren, begrijpen en spreken stimuleren?

Duur: 2 uur
Kosten: € 70,-- p.p.

Visualiseren van taalactiviteiten
Duur: 2 uur
Kosten: € 70,-- p.p.


Communiceren met je kind: leuk en belangrijk (speciaal voor ouders)
De eerste klanken van baby's zijn over de hele wereld hetzelfde. Jonge ouders hebben vaak veel vragen. 'Waarom praat mijn kind weinig?' Of 'Waarom kan mijn kind al veel meer zeggen dan zijn neefje?', 'Komt het allemaal wel goed?', Geef ik een speen of toch niet?'

Duur: 2 uur
Kosten: op aanvraagKortdurende trajecten:
Praktische begeleiding op de werkvloer voor leid(st)ers van KDV en PSZ
Inhoud:
-observatie en signalering
-modelling van taalstimulering / voordoen van activiteiten
-nabespreking en handelingsaanbevelingen

Kosten in nader overleg te bepalen
Starttraject van 10 uren: € 700,--


Coachingtrajecten:
Coachingtrajecten op de werkvloer voor leid(st)ers van PSZ en KDV.
Deze trajecten zijn gekoppeld aan een theoretisch kader.

Kosten: € 200,-- tot € 285,-- per traject

Totaal van acht trajecten: € 1.100,--

In het begeleidingstraject wordt uitgegaan van twee leid(st)ers per groep.


Programma Peuterpraat:
-Peuterpraat is een taalstimuleringsprogramma voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.
-Centraal staan hierbij communicatie en woodenschatuitbreiding.
-Peuterpraat richt zich op kennisuitbreiding van de leid(st)ers.
-Peuterpraat gaat uit van ervaringsgericht werken, waarbij wordt aangesloten bij de leefwereld van het jonge kind.
-Peuterpraat gaat uit van thematisch werken en laat het thema terug komen in zoveel mogelijk verschillende activiteiten.
-Bij de invoering van Peuterpraat wordt rekening gehouden met de werkwijze die men gewend is op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.
-Peuterpraat wordt ingevoerd in de vorm van een intensief begeleidingstraject op de werkvloer.
-Peuterpraat is ontwikkeld in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)Voor inlichtingen of voor een gesprek om een product op maat te laten maken, kunt u contact opnemen met:

Mevr. A. Coertjens
kindertaal@spreekhoorn.nl
telefoonnummer: 076 5212352


 
Zoeken