Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

School

De Spreekhoorn is een school voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking. De school bestaat uit de hoofdvestiging: De Spreekhoorn Breda en de nevenvestiging Tilburg. Sinds augustus 2014 is er nog een nieuwe nevenvestiging geopend in samenwerking met Auris De Kring in Goes. Deze vestiging met de naam Montaal is gehuisvest in Bergen op Zoom.

In september 2013 hebben de schoolbesturen van De Spreekhoorn en de Koninklijke Auris Groep een intentieverklaring getekend om samen een instelling te gaan vormen. Er wordt momenteel hard gewerkt om de fusie per 1 augustus 2015 te realiseren.  
 
Meer lezen over de geschiedenis van De Spreekhoorn? Klik hier

Richting
De Spreekhoorn is van oorsprong een katholieke school. Dit betekent dat het verzorgen van onderwijs aan kwetsbare kinderen in de samenleving een vanzelfsprekende opdracht is. De Spreekhoorn is toegankelijk voor iedereen. Kinderen en personeel van alle gezindten zijn welkom. Vanuit een sfeer van openheid en betrokkenheid willen we de kinderen leren respect te hebben voor elkaars overtuiging, om zo een basis te leggen om samen te spelen, te werken, te leren en te leven.

 

 

Zoeken