Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Logopedie afdeling

Logopedisten op de Spreekhoorn Breda en Tilburg

Op deze pagina vind u informatie en nieuws vanuit onze logopedie afdeling in Breda en in Tilburg.

De logopedist op De Spreekhoorn begeleidt leerlingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Alle leerlingen op De Spreekhoorn worden logopedisch begeleid. Deze begeleiding is gericht op het communicatief redzaam maken van de leerling. De logopedie vindt individueel, in tweetallen of in kleine groepjes leerlingen plaats. De logopedist is ook regelmatig aanwezig in de klas. De logopedist werkt aanvullend op en aansluitend aan het taalonderwijs in de groep en/of vanuit de belevingswereld van de leerling. Vanuit de VAT principes (Volgen-Aanpassen-Toevoegen) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de spraak, taal en communicatie van de leerling. Er wordt veel gewerkt met visualisaties (schriftbeeld, tekeningen, afbeeldingen, fotoís). Samenwerking met andere teamleden (leerkracht, onderwijsassistent, orthopedagoog) en ouders is hierbij noodzakelijk.

De logopedist maakt samen met de leerkracht het groepsplan mondelinge taal. Daarnaast schrijft de logopedist voor iedere leerling een individueel handelingsplan logopedie (IHP). Dit is gebaseerd op observatie, onderzoeken en mondelinge/schriftelijke informatie van personen uit de omgeving van de leerling. Het IHP en het groepsplan mondelinge taal is na goedkeuring van ouders/verzorgers de leidraad voor de logopedische behandeling. Aan het eind van het schooljaar worden de doelen uit het IHP en het groepsplan mondelinge taal geŽvalueerd. Eťn keer per schooljaar is de logopedist aanwezig bij de ouderavond. Daarnaast bent u altijd welkom om een behandeling mee te komen kijken.

Binnen de logopedie is specialistische begeleiding mogelijk zoals:

sensorische informatieverwerking, hooropvoeding voor slechthorende leerlingen, begeleiding van leerlingen binnen een stoornis in het autistisch spectrum en ouderbegeleiding ĎPraten doe je met zín tweeŽní.

Begeleiding van leerlingen met problemen in de sensorische informatieverwerking:

Waarnemen gebeurt door middel van de zintuigen. De zintuigen voorzien ons bewust en onbewust van informatie over het eigen lichaam en de omgeving. De hersenen hebben de taak de binnenkomende zintuiglijke informatie op te nemen en zo te verwerken dat deze leidt tot een adequate reactie op de binnenkomende prikkels. Dit verwerkingsproces van zintuiglijke informatie wordt sensorische informatieverwerking genoemd.

Problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen invloed hebben op het leren, het gedrag en de communicatieve (spraak/taal) ontwikkeling. De logopedisten binnen De Spreekhoorn beschikken over kennis en vaardigheden m.b.t. het begeleiden van kinderen met dergelijke problemen
 

www.nssi.nl

www.anderskijkennaarkinderen.nl
 

Begeleiding van slechthorende leerlingen:

Binnen de begeleiding van deze leerlingen is extra aandacht voor hooropvoeding: omgang met hoorapparatuur, hoortraining, spraakwaarneming. De logopedist adviseert en begeleidt waar nodig ook de leerkracht, onderwijsassistent en de ouders in de omgang met het slechthorende kind. De logopedist heeft ook overleg met het Audiologisch Centrum (AC).
 

Begeleiding van leerlingen met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum:

Deze leerlingen vinden hun plek op De Spreekhoorn binnen de reguliere groepen. De logopedist begeleidt deze leerlingen met extra aandacht voor de structuurbehoefte, semantische relaties in de taal en de gespreksvaardigheden die nodig zijn voor effectief communiceren. Er wordt individueel, in kleine groepjes en in de groep gewerkt. Waar nodig worden aanpassingen van ruimte en materialen gedaan om de overprikkeling te voorkomen.


Oudercursus Praten doe je met zijn tweeŽn 

 


De cursus ďPraten doe je met zijn tweeŽnĒ is een stap-voor-stap cursus om de communicatieve vaardigheden van uw kind te verbeteren. Ook worden er handvatten voor het dagelijkse leven gegeven om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. De cursus is geschikt voor ouders van leerlingen in de kleuterbouw. Deze cursus wordt gegeven door 2 Hanen gecertificeerde logopedisten. De oudercursus bestaat uit 7 avondbijeenkomsten en 4 huisbezoeken.
 
Gebleken is dat ouders die de cursus gevolgd hebben, met veel plezier en enthousiasme het  geleerde in de praktijk toepassen.
De cursus van dit schooljaar  is in september gestart en 
heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Inschrijven voor dit schooljaar is helaas dus  niet meer mogelijk. Indien U informatie over de oudercursus wenst, kunt u contact opnemen met de leerkracht, met  de behandelend logopedist van uw kind of met de cursusleiders MariŽlle Visser (m.visser@spreekhoorn.nl) en Patricia Quicken (p.quicken@spreekhoorn.nl). 

 
Lees hier de positieve ervaring van een ouder met de cursus. 

 
Extra info:

www.NVVS.nl
www.logopedie.pagina.nl
www.slechthorenden.pagina.nl 

 


 

Zoeken