Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

vakleerkrachten

Op De Spreekhoorn worden de vakken lichamelijke opvoeding en muziek gegeven door vakleerkrachten.

Lichamelijke opvoeding op De Spreekhoorn
De leerlingen vanaf groep 3 krijgen twee maal per week gym van een vakdocent. Per week wordt er een thema aangeboden.
Voorbeelden van thema’s in de les bewegingsonderwijs:
*Klimmen
*Basketbal
*Tikspelen
*Bewegen op Muziek
*Zwaaien
*Acrogym
*Racketspelen
*Atletiek
*Voetbal
*Springen


 
Het bewegingsonderwijs richt zich op het volgende:
 
  • plezier beleven in bewegen.
  • bevorderen van de ontplooiing van bewegingsmogelijkheden van de kinderen.
  • het aanbieden van verschillende sporten.
 
                        
 
  • stimuleren dat kinderen de bewegingssituatie zelf reguleren.
  • rekening houden met elkaar en met mogelijkheden van elkaar.
 
                        
 
  • leren de situatie aan te passen aan hun gezamenlijke wens(en).
  • leren een bewegingssituatie zelfstandig op gang te houden.
 
                         
 
  • leren omgaan met conflicten en met  het waarderen van prestaties van elkaar.
  • omgaan met elementen als spanning, winst en verlies.
  • sportief leren spelen.

                         

 
Ieder jaar wordt een sportdag georganiseerd, op een locatie buiten het schoolterrein.
Gedurende het schooljaar worden er clinics georganiseerd door de vaksectie waarbij een extern bedrijf wordt ingeschakeld. Dit kunnen clinics zijn in de vorm van dansen, schaatsen, judo, skaten of iets anders zijn.

 

Zoeken