Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

MR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Hun gezamenlijke inbreng bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.
De medezeggenschapsraad behartigt dus naast de belangen van de leerlingen (via de ouders), ook de belangen van het personeel. Natuurlijk is de MR hierbij aan regels gebonden. In het medezeggenschapsreglement ligt vast over welke onderwerpen de MR advies- of instemmingsrecht heeft.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn natuurlijk openbaar.
De medezeggenschapsraad van De Spreekhoorn komt zo’n tien keer per jaar bijeen. In ons jaarverslag kunt u lezen welke onderwerpen afgelopen schooljaar zoal aan de orde zijn geweest. Ook kunnen schriftelijk ingebrachte onderwerpen behandeld worden. Het spreekt vanzelf dat de desbetreffende vraag/kwestie discreet behandeld zal worden. 

Wilt u een vergadering bijwonen en/of bent u geļnteresseerd om zitting te nemen in onze MR dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind.
U mag ook een e-mail sturen naar k.smits@spreekhoorn.nl, of u kunt de school bellen en  dan vragen naarKarin Smits
( lid van de MR). 
Zoeken