Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

Pesten op school

PESTENElk kind heeft het recht op een veilige school. Een veilige school is volgens ons een plek waar je mag zijn wie je bent. Een school waar je eerlijk kan zijn over wat je weet en wat je niet weet, over wat je kunt en wat je niet kunt. Een veilige school is een school waar leerlingen en leerkrachten zich op een gezonde manier ontwikkelen en samen kunnen werken en leren. Een school waar pesten niet voorkomt of waar nooit conflicten en aanvaringen zullen zijn, lijkt niet helemaal mogelijk. Dat geldt dus ook voor onze school. De Spreekhoorn besteedt in ieder geval serieus aandacht aan de preventie van pesten; de school vindt het erg belangrijk dat pesten snel wordt herkend en aangepakt voor het uit de hand loopt en voor blijvende schade zorgt. De Spreekhoorn vindt het belangrijk dat het pesten constructief wordt opgelost. Op De Spreekhoorn wordt gebruik gemaakt van een pestprotocol. Het team zet dit in wanneer pestgedrag zich voordoet. Ouders kunnen te allen tijde inzicht krijgen in het volledige protocol (vraag de leerkracht van uw kind ernaar). Hieronder vindt u een link naar die informatie uit het protocol die voor u, als ouder, het meest bruikbaar is.


Link naar Pesten - wat doet De Spreekhoorn eraan ?

Uiteraard kunnen ouders/verzorgers op internet informatie vinden over pesten; het best kan men daarvoor zoeken op: www.pestweb.nl.

Zoeken