Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

lezing Dr. Kees Vernooy op De Spreekhoorn

Op dinsdagavond 24 september 2013 heeft  de externe dienst van De Spreekhoorn op de locatie in Breda een thema-avond georganiseerd met als titel: “Ook leesinstructie in het VO en het MBO”.
Centraal stond het belang van goed leesonderwijs aan leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
De lezing werd verzorgd door Dr. Kees Vernooy een bekende  Nederlandse wetenschapper die als een autortiteit geldt op het gebied van effectief leesonderwijs.
 
De bijna 100 aanwezigen uit het onderwijsveld hebben kunnen genieten van een enerverend pleidooi over de structurele aandacht voor goed leesonderwijs aan oudere leerlingen. 

Dr. Vernooy heeft toestemming gegeven voor publicatie van de presentatie. De volledige  presentatie vindt u hier.....

Tijdens de lezing  heeft Dr. Vernooy regelmatig verwezen naar relevante artikelen die gepubliceerd zijn rondom dit thema. 

De artikelen vindt u hier. Indien u op de gewenste titel klikt dan wordt het artikel geopend. 

“Nog een Weg Te Gaan” afscheidsrede van Kees Vernooy van dec. 2012.
 
Het verbeteren van de leesvaardigheid nader bekeken.
 
Effectief omgaan met zwakke lezers in het VO.
 
Hacquebord over de aansluiting van BAO en VO.
 
Powerpointpresentatie  over woordenschat.
 
Leerlingen helpen effectief medeleerlingen (peer tutoring)

 
Special opbrengstgericht werken 


Dr. Vernooy heeft tevens twee linken gestuurd naar artiikelen van de website www.kennislink.nl 

EU ziet toekomst voor haar zwakke lezers

Eén op de 5 brugklassers heeft technische leerachterstanden. 
 
Zoeken