Home  /  Contact  /  Links  /  Sitemap

oudervereniging Breda

Laatste nieuws vanuit de oudervereniging
 

Pasen 2015.

 

Het was al weer een aantal jaren geleden en daarom had de Oudervereniging Breda het idee opgepikt om de Paashaas weer eens langs te laten komen op De Spreekhoorn Breda. Op donderdag 2 april was het zover en het was een groot succes. De Paashaas is de hele school doorgehopt en had voor alle leerlingen een heerlijke Paastraktatie….... een kippenhokje gevuld met chocolade eieren. We houden deze traditie zeker in ere, want de Paashaas was heel erg welkom op De Spreekhoorn Breda.

 

                
 
            


Oudervereniging Breda

De Spreekhoorn Breda heeft een oudervereniging. Een vereniging waar iedere ouder/verzorger, die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. Uit de leden van de oudervereniging wordt het algemeen bestuur gekozen. Ouders/verzorgers kunnen op onze school op allerlei niveaus een belangrijke bijdrage leveren. Uw hulp en ondersteuning wordt zeer gewaardeerd door kinderen, andere ouders/verzorgers en leerkrachten.

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:
 • Contact en samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bevorderen.
  U kunt hierbij denken aan het organiseren van de jaarvergaderingen en themabijeenkomsten.
 • Activiteiten, initiatieven en projecten van de school ondersteunen.
  Bijvoorbeeld het begeleiden van excursies, de deelname aan werkgroepen, het meehelpen in de klassen bij projecten e.d.
  Ondersteunen bij het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdagen en dergelijke.
 • Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school bevorderen.
  Dit willen we bereiken door het verstrekken van goede en tijdige informatie over activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. Dit gebeurt door middel van e-mail. 
 • Het beheren van de ouderbijdrage en verantwoording afleggen aan de ouders/verzorgers.
  Dit gebeurt door het bespreken van de begroting op de jaarvergadering en het presenteren van het financiële jaarverslag op de jaarvergadering.
Als lid van de oudervereniging vragen wij u om een ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten, waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, uitgevoerd. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, sportdagen, carnaval e.d.. Uiteraard kan er een regeling getroffen worden voor die situaties waarbij het betalen van de (volledige) ouderbijdrage niet mogelijk is. U kunt in dat geval contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging.
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald.
Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage € 17,50.
 
Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging of deel wilt nemen aan activiteiten, neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar: ouderverenigingbreda@spreekhoorn.nl Realiseert u zich dat u ook een heel belangrijke bijdrage kunt leveren aan de schoolperiode van uw zoon en/of dochter. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

De statuten van de oudervereniging vindt u hier.... 

Oudervereniging De Spreekhoorn Breda:

Corne Heystek                        Voorzitter
Astrid van Steijn                      Secretaris
Natasja van Overveld               Penningmeester
Wendy van Sprundel                Bestuurslid
Stef Mastenbroek                     Bestuurslid
Bianca Geldens                        Bestuurslid
Iris van Horen-Donker              Team
Willeke Daamen                       Team


 
 
Zoeken